Без категория - Етрополе в интернет

Решения на ХІV-то редовно заседание на Общински съвет – Етрополе

На проведеното на 26 октомври Четиринадесето редовно заседание на Общинския съвет присъстваха всички общински съветни.Към предварително утвърдения дневен ред съветниците

Прочетете повече