1 март - Ден на самодееца - ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС - Етрополе в интернет

1 март – Ден на самодееца – ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ,

От името на Настоятелството на Народно читалище „Тодор Пеев-1871“ и лично от мое име приемете поздрави по случай 1 март – Денят на самодееца.

Това е празник на българския талант, на българския дух, на българската култура. Празник, толкова необходим днес за запазване на българската традиция, фолклор и бит. Признателност и преклонение пред Вашия ентусиазъм и енергия.Благодарение на работата на всички Вас, изкуството присъства в живота на община Етрополе всеки ден.

Бъдете здрави, творете и прославяйте не само града ни, но и страната ни пред света. Да си самодеец е чест!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

1 март 2017 г. Христо Андреев

гр. Етрополе Председател на настоятелството

на НЧ „Тодор Пеев – 1871“