Конкурс "Етрополска литературно-музикална зима" - Етрополе в интернет

Конкурс „Етрополска литературно-музикална зима“

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ и  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТОДОР ПЕЕВ – 1871” 
ОРГАНИЗИРАТ ТРАДИЦИОННАТА „ЕТРОПОЛСКА ЛИТЕРАТУРНО-МУЗИКАЛНА ЗИМА“

Конкурсът  ще се проведе  на 28 януари 2017 г. (събота) от 16:00 ч. в малкия салон на читалището.

РЕГЛАМЕНТ:

– поезия  до 2 стихотворения от автор 

– проза – до 2 творби  по 2 страници от автор

– хумор – до 2 творби по 2 страници от автор

– музикални творби – до 2 броя от автор

Предвиждат се награди от жури и публика.

Изпращайте творбите си на emailetro_peev@abv.bg или в читалището. Краен срок 25 януари 2017г.   

За повече информация: тел.  0720/22-91

Източник: Народно „Тодор Пеев-1871“