Решенията на 3-то редовно заседание на Общинския съвет - Етрополе в интернет

Решенията на 3-то редовно заседание на Общинския съвет

На проведеното вчера, 28 февруари,  трето редовно заседание на Общинския съвет присъстваха всичките 17 съветника. Материалите докладва кметът Димитър Димитров.Към предварително обявения дневен ред, беше прибавена още една, касаеща отдаване под наем на имоти – полски пътища.С изключение на трета точка, приемане на мониторингов доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе (2014-2020) през 2016 година, всички останали материали бяха гласувани с пълно болшинство. Посочената точка беше приета с 14 гласа „за“, 2 гласа „против“ (Васил Георгиев и Цветолюб Пенчев от ПП БСП) и 1 глас „въздържал се” (Лъчезар Лазаров от ПП БСП).  Някои от решенията ще качим като отделни материали.Заради предстоящите извънредни пърламентарни избори на 26 март, датата за следващото заседание предстои да бъде уточнявана допълнително.

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: botevgrad.com линк.