Обява за работа - Етрополе в интернет

Обява за работа –

  Изисквания към кандидатите:    • Висше техническо образование – „Химико- технологичен и металургичен университет“ (ХТМУ) или друг със специалност „Химия“ и свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията;  • Свидетелство за правоспособност за „Ръководител производство на взривни смеси“;  • Способност за работа в екип;  • Организационни и аналитични умения;  • Компютърна грамотност;  • Шофьорска книжка категория В;    За предимство ще се счита:  • Завършено образование специалност „Органични химични технологии“;  • Опит по професия близка до предлаганата позиция;  • Притежаване на свидетелство за придобита правоспособност за работа с взривни материали;  • Владеене на английски или друг език;    Необходими документи:  • Копие от диплома за висше образование;  • Свидетелство за правоспособност;  • Мотивационно писмо;  • Автобиография на български език с актуална снимка;  • Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.    Месторабота: „Рудодобивен комплекс“, гр. Етрополе    Ако проявите интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска област, „Елаците–Мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси” до 06.01.2017 г.    Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на входящ тестов изпит и събеседване.    Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.            Месторабота:  Етрополе / България     

За да кандидатстваш за тази обява натисни ТУК!

Обявата е публикувана на дата 21-12-2016

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: JOBS.BG линк.