С Ъ О Б Щ Е Н И Е №13-02 / 01.12.2016г. - Етрополе в интернет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №13-02 / 01.12.2016г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е №13-02 / 01.12.2016г. На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено разрешение за строеж/заповед/№ 45 / 01.12. 2016г., за „Изграждане на кабелна линия за присъединяване на МВЕЦ „Черешовица” със съществуващ водопровод „Равна” 20кV в землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе. Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа. На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол. /публикувано на 02.12.2016г/                                             Гл.архитект

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.