Съобщение от отдел „МДТ” при община Етрополе - Етрополе в интернет

Съобщение от отдел „МДТ” при община Етрополе

   Във връзка с годишното приключване на дейността на отдел „Местни данъци и такси” , приемането на плащания за местни данъци и такси ще приключи на 30 декември 2016 г. в 12.30 часа.     Община Етрополе призовава всички физически и юридически лица, които имат неизплатени задължения, да извършат своите плащания и напомня, че за неплатените вноски се пристъпва към принудително събиране от съдебен изпълнител.  

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: balkanec.bg линк.