Социални показатели в община Етрополе за периода 2011/2015г. - Етрополе в интернет

Социални показатели в община Етрополе за периода 2011/2015г.

1.Население на община Етрополе към 31.12.2015г. по пол и населени места: гр.Етрополе -общо 11 595 /5773 мъже и 5822 жени/ с.Бойковец-общо 112 /49 мъже и 63 жени/ с.Брусен-общо 165 /79 мъже и 86 жени/ с.Горунака-общо 26 /14 мъже и 12 жени/ с.Лопян-общо 368 /177 мъже и 191 жени/ с.Лъга-общо 204 /105 мъже и 99 жени/ с.Малки Искър-общо 339 /152 мъже и 187 жени/ с.Оселна-общо 19 /8 мъже и 11 жени/ с.Рибарица-общо 220 /116 мъже и 104 жени/ с.Ямна-общо 185 /97 мъже и 88 жени/ 2.Естествено движение на населението: 2011г. -родени 112, починали-179, естествен прираст /-67/ 2012г.-родени 116, починали-206, естествен прираст /-90/ 2013г.-родени 95, починали-185, естествен прираст/-90/ 2014г.-родени 115, починали-197, естествен прираст/-82/ 2015г.-родени 102, починали-189, естествен прираст /-87/ 3.Механично движение на населението:  2011г.-заселени-135, изселени-202, механичен прираст /-67/ 2012г.-заселени-121, изселени-167, механичен прираст /-46/ 2013г.-заселени-171, изселени-208, механичен прираст /-37/ 2014г.-заселени-111, изселени-215, механичен прираст /-104/ 2015г.-заселени-417, изселени-228, механичен прираст /189/   4.Заетост и безработица 2011г.-равнище на безработица- 8,07% 2012г.-равнище на безработица-10,1% 2013г.-равнище на безработица-10,5% 2014г.-равнище на безработица-9,9% 2015г.-равнище на безработица-9,21% 30.10.2016г.-равнище на безработица-8,8%

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: balkanec.bg линк.