Решенията на 18-то редовно заседание на Общинския съвет - Етрополе в интернет

Решенията на 18-то редовно заседание на Общинския съвет

Общинският съвет проведе на 29 декември последното за тази година, 18-то редовно заседание. Нямаше отсъстващи съветници. Материалите докладва кметът Димитър Димитров.Към предварително определените за разглеждане и решение 8 точки, бяха прибавени допълнително още 3.• С пълно болшинство от 17 гласа съветниците приеха Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 година, която програма се актуализира през годината.• Предложението относно актуализацията на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2016 г. беше прието с 10 гласа „за“, 6 гласа „против“ (групата на ПП БСП), 1 глас „въздържал се“ (Венета Гергова от ПП ГЕРБ).   След актуализацията бюджетът на Общината е  в размер на 11 780 286 лв.• План-сметката за разходите по дейностите, свързани с такса битови отпадъци бе приета единодушно. Изватки от решението ще качим като отделен материал.• Докато предложението за Продажба на общинско жилище от фонд „Жилища за продажба“ беше прието единодушно, то следващото, за предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Иван Матев Вълов от с. Лопян беше прието със  16 гласа „за“ и 1 глас „против“ (Цветолюб Пенчев от групата на ПП БСП)• Прдложенията по всички останали точки /от 6 до 11 –  вкллючително и допълнителните/, бяха приети единодушно.Датата и дневния ред за първото за следващата година заседание ще съобщим допълнително.

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: botevgrad.com линк.