ПРИКЛЮЧИ ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ - Етрополе в интернет

ПРИКЛЮЧИ ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Преди около час, на 16 декември, в залата на Общинска администрация завърши шестнадесетото заседание на Консултативния съвет по туризъм.По предложение на секретаря на КСТ Десислава Лазарова, в дневния ред бяха включени: 1. Промяна в състава на Консултативния съвет по туризъм.2. Отчет за изпълнението на Плана за развитие на туризма в Община Етрополе през 2016 г.3. Обявяване на фотоконкурс „ЖИВОТЪТ В РОДНИЯ МИ ГРАД – Етрополе в четири сезона”.4. Предложения относно изготвяне на „СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2017-2020”. От досегашния състав на Консултативния съвет по туризъм бяха извадени Радка Христова и Габриела Илиянова Горанова, като на тяхно място влизат Марин Маринов – началник-отдел „Местни данъци и такси” и Ирина Александрова – управител на хотел „Еверест”. След промяната членовете на Консултативния съвет по туризъм са в състав:1. Председател: Димитър Димитров – кмет на Община Етрополе;2. Секретар: Десислава Лазарова – старши експерт – „Туризъм”;3. Росица Иванова – главен инспектор „Просвета, култура и вероизповедание”;4. Марин Маринов – началник-отдел „Местни приходи и администриране на местни данъци и такси”;5. Наталия Цветкова – директор на  Исторически музей – Етрополе;Членове от туристически сдружения и местния бизнес:1. Кати Дочева – председател на „Клуб по туризъм и екология – 2001 ”;2. Васил Христов – заместник-председател на Управителен съвет „Алианс български командоси”;3. Нико Заричинов – председател на Управителен съвет „Тур Клуб Ремарк”;4. Тихомир Драганов – собственик на хотел „Перфект” – с. Ямна;5. Кристина Савова – представител на хотел „Подковата”;6. Ирина Александрова – управител на хотел „Еверест”;На вничанието на членовете на Консултативния съвет беше предложен отчет  за изпълнението на плана за развитието на туризма в Обшина Етрополе.Общо за Рекламно-информационна дейност, организиране и провеждане на туристически мероприятия и за други дейности, свързани с туризма са изразходвани 12.259.79 лв.Консултативният съвет обявява    ФОТОКОНКУРС „ЖИВОТЪТ В РОДНИЯ МИ ГРАД – Етрополе в четири сезона”В предложението за регламент на участие са определени, че всеки участник има право да изпрати най-много по 4 броя снимки /по една за сезон/ от красотите на Етрополе на електронната поща на Туристически информационен център tourist.centre.etropole@abv.bgСнимките ще бъдат качени на страницата на туристическия център във facebook, където хората ще гласуват за тях. Първите три снимки с най-много харесвания ще бъдат наградени на последния консултативен съвет по туризъм в края на 2017 година.На следващото заседание през месец януари 2017 година ще се приеме окончателния вариант на регламента, след което  подробна информация за участие във фотоконкурса ще бъде разпространена във всички местни медии, за да могат да вземат участие повече хора.Предложенията, относно изготвяне на „СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2017-2020” бяха приети единодушно, с уговорката стратегията и плана да бъдат приети в окончателен вид на първото за 2017 година заседание. До тогава членовете на Консултативния съвет трябва да представят в писмен вид своите виждания и предложения.

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: botevgrad.com линк.