ПРЕДСТОЯЩО: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ’2017 - Етрополе в интернет

ПРЕДСТОЯЩО: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ’2017

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.38 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, кметът Димитър Димитров кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост иа 09.01.2017 г. от 17,00 ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев – 1871” гр. Етрополе ЗАПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 ГОДИНАМнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет’2017 година на Община Етрополе ще се приемат в деловодството на общината или на електронен адрес obstina@etropolebg.com. от 03.01.2017 г. до 09.01.2017 г.

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: botevgrad.com линк.