Обяви за работа от "Елаците -Мед" АД - Етрополе в интернет

Обяви за работа от „Елаците -Мед“ АД

„Елаците-Мед“ АД обявява конкурси за: 1.Салонен управител   Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе   Изисквания към кандидатите: ·         Завършено средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 3 години стаж в туризма; ·         Отлични познания по Английски език; ·         Да познава компютърните и други автоматизирани системи за извършване на дейността по обслужване на клиенти; ·         Да знае нормативните изисквания за първичната счетоводна отчетност; ·         Отлична компютърна грамотност – Microsoft Word, Excel, Outlook; ·         Умения за работа в екип, организираност, вежливост, отговорност, ръководни умения.   Необходими документи:   ·         Копие от диплома за завършено образование;   ·         Мотивационно писмо;   ·         Автобиография на български език с актуална снимка;   ·         Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.   Месторабота: гр. Етрополе   Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси” или на е-mail:  jobs@ellatzite-med.com до 06.11.2016 г.   Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю. 2.Експерт маркетинг и връзки с обществеността Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе   Изисквания към кандидатите: ·           Висше образование – Връзки с обществеността, Маркетинг и Реклама или друго подходящо за длъжността; ·           Професионален опит в областта на PR и/или рекламата; ·           Умения за изготвяне на писмени материали, отличен правопис; ·           Отлично владеене на чужд език. Втори чужд език ще се счита за предимство; ·           Отлични комуникационни и презентационни умения; ·           Много добри компютърни умения (MS Office – Excel, Word). Познания за работа с Adobe Photoshop, Corel Draw, InDesign ще се считат за предимство. ·           Организираност, креативност, инициативност, новаторско мислене;   Необходими документи за кандидатстване: ·           Автобиография на български език с актуална снимка; ·           Копие от диплома за висше образование; ·           Мотивационно писмо; ·           Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.   Месторабота: гр. Етрополе   3.Рецепционист Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе   Изисквания към кандидатите: -.           Средно образование и професионална квалификация в туризма. ·           Отлично владеене на английски език. Втори чужд език ще се счита за предимство; ·           Отлични комуникационни умения; ·           Много добри компютърни умения – Microsoft Office – Excel, Word. Работата със специализиран хотелски софтуер, се счита за предимство; ·           Организираност, позитивност и умения за работа я екип. Необходими документи за кандидатстване: ·           Автобиография на български език с актуална снимка; ·           Копие от диплома за висше образование; ·           Мотивационно писмо; ·           Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.   Месторабота: гр. Етрополе 4.Сервитьор; Барман Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе   Изисквания към кандидатите:   ·         Средно образование; ·         Професионален опит на подобни длъжности; ·         Доброто владеене на английски език (говоримо) е предимство; ·         Отлична компютърна грамотност и опит със специализиран софтуер; ·         Организираност, отговорност и умения за работа в екип.   Необходими документи:   ·           Копие от диплом за завършено образование; ·           Копие от Свидетелство за квалификация по съответна професия, ако има такова; ·           Мотивационно писмо (посочете позицията, за която кандидатствате); ·           Автобиография на български език с актуална снимка; ·           Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.   Месторабота: гр. Етрополе

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: balkanec.bg линк.