Обява за работа от "Елаците -Мед" АД - Етрополе в интернет

Обява за работа от „Елаците -Мед“ АД

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността „Началник смяна“ към цех „Взривна фабрика“   Изисквания към кандидатите: ·           Висше техническо образование – „Химико- технологичен и металургичен университет“ (ХТМУ) или друг със специалност „Химия“ и свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията; ·           Свидетелство за правоспособност за „Ръководител производство на взривни смеси“; ·           Способност за работа в екип; ·           Организационни и аналитични умения; ·           Компютърна грамотност; ·           Шофьорска книжка категория В; За предимство ще се счита: ·           Завършено образование специалност „Органични химични технологии“; ·           Опит по професия близка до предлаганата позиция; ·           Притежаване на свидетелство за придобита правоспособност за работа с взривни материали; ·           Владеене на английски или друг език; Необходими документи: ·           Копие от диплома за висше образование; ·           Свидетелство за правоспособност; ·           Мотивационно писмо; ·           Автобиография на български език с актуална снимка; ·           Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.   Месторабота: „Рудодобивен комплекс“, гр. Етрополе Ако проявите интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска област, „Елаците–Мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси” или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 06.01.2017 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на входящ тестов изпит и събеседване. Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор. 

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: balkanec.bg линк.