КМЕТСКА ЗАПОВЕД: ОТНОСНО ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА - Етрополе в интернет

КМЕТСКА ЗАПОВЕД: ОТНОСНО ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА

Във връзка с предстоящите новогодишни празници кметът Димитър Димитров е издал ЗАПОВЕД № РД-15-643/29.12.2016 г., в която се казва дословно:На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл, 3, т. 7 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Етрополе ЗАБРАНЯВАМ:1. Търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без надлежно разрешение за търговия с такива изделия, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/; търговията на пиротехническите изделия от търговци и физически лица на места, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на тези изделия, съгласно ЗОБВВПИ и останалите подзаконови актове; продажбата на пиротехнически изделия в нестандартни опаковки, непридружени от сертификат за качество, издаден от производителя и инструкция на български език за безопасна работа с изделието.2. Хвърлянето и възпламеняването на бомби, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки и предмети на обществени места, като учебни заведения и детски градини, пазари, питейни заведения, обществени превозни средства, стадиони и спортни зали, закрити помещения и места, намиращи се в близост до леснозапалими материали.3. При нарушение на настоящата заповед, на виновните физически лица се налага наказание – глоба в размер на 5 000 лева, а на еднолични търговци или юридически лица – имуществена санкция до 50 000 лева, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Етрополе.Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – Етрополе и Звено Общински инспекторат.С настоящата публикация изпълняваме онази част от заповедта, в която се изисква „настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички жители на Община Етрополе чрез средствата за масова информация”.

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: botevgrad.com линк.